Κεφάλαιο 1.1: Εισαγωγή στην τεχνολογία των drones
Κεφάλαιο 1.2: Αρχές σχεδίασης και πτήσης των drones
Κεφάλαιο 1.3: Εισαγωγή στο micro:bit και το περιβάλλον προγραμματισμού


Κεφάλαιο 2.1: Σύνδεση εξωτερικών εξαρτημάτων στο micro:bit
Κεφάλαιο 2.2: Οδηγίες συναρμολόγησης και δοκιμή του DIY Kit Drone
Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός του Drone
Κεφάλαιο 2.4: Πτήση με drone και προγραμματισμός τηλεχειρισμού


Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργία και Συντήρηση του Drone
Κεφάλαιο 3.2: Ασφάλεια και Κανονισμοί
Κεφάλαιο 3.3: Εμπορικές Εφαρμογές με Drone και Επιχειρηματικότητα


Κεφάλαιο 4.1: Προγραμματισμός Drone για Εξειδικευμένες Εφαρμογές
Κεφάλαιο 4.2: Θέματα 3D σχεδίασης και 3D εκτύπωσης